Verlaging of afschaffing van douanerechten in het wederzijdse handelsverkeer tussen EU en Oekraïne


Verlaging of afschaffing van douanerechten in het wederzijdse handelsverkeer tussen EU en Oekraïne

De Europese Unie heeft een Associatieovereenkomst gesloten met Oekraïne. Een onderdeel van deze Associatieovereenkomst regelt het vrije handelsverkeer van goederen waarbij de douanerechten zijn verlaagd of tot nul gereduceerd. Dit onderdeel is op 1 januari 2016 in werking getreden.

Om van de verlaagde of nul rechten gebruik te kunnen maken, moeten de goederen van preferentiële oorsprong zijn. De preferentiële oorsprong moet bij invoer worden aangetoond door middel van een certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1 afgegeven door de douaneautoriteiten of door middel van een door de exporteur afgegeven oorsprongsverklaring.

 

Terug naar het overzicht