Geen preferentiële tariefbehandeling met niet getekende Turkse certificaten A.TR, EUR.1 en EUR-MED

Geen preferentiële tariefbehandeling met niet getekende Turkse certificaten A.TR, EUR.1 en EUR-MED

23-07-2018

Verzoekt u om preferentiële tariefbehandeling voor goederen uit Turkije? Let er dan op dat het in Turkije afgegeven certificaat getekend is door de Turkse douane.

Turkije voert sinds 24 april 2018 geleidelijk een nieuw systeem in voor de afgifte van certificaten A.TR, EUR.1 en EUR-MED. Hierbij worden de certificaten digitaal afgegeven zonder handtekening van een bevoegde Turkse douanemedewerker. De Europese Commissie heeft in overleg met de lidstaten vastgesteld dat een handtekening essentieel onderdeel is van de afgifteprocedure en dat certificaten zonder handtekening niet worden aanvaard.

Zorg er daarom voor dat het certificaat in het daarvoor bestemde vak is ondertekend door een medewerker van de Turkse douane. Anders komt u niet in aanmerking voor preferentiële tariefbehandeling met het certificaat. Datzelfde geldt voor certificaten die niet zijn getekend door de exporteur.

Voor alle duidelijkheid: dit bericht heeft géén betrekking op certificaten A.TR, EUR.1 en EUR-MED die door Turkse vergunninghouders Toegelaten Exporteurs zijn afgegeven met het goedgekeurde stempel van de vergunninghouder.

Terug naar het overzicht