Douanevertegenwoordiging


Douanevertegenwoordiging DWU

Douanevertegenwoordiging

Door de komst van het DWU veranderen de regels voor douanevertegenwoordiging.

Wat zijn de belangrijkste verschillen?

De douanevertegenwoordiger moet gevestigd zijn in het douanegebied van de Unie. Hij mag ook vertegenwoordigen in andere landen van het douanegebied van de Unie.
Landen van het douanegebied van de Unie moeten douanevertegenwoordigers uit andere lidstaten van de Unie toelaten als zij voldoen aan de AEO-criteria.
Nationaal mogen er voorwaarden worden bepaald waaraan een douanevertegenwoordiger moet voldoen.

Nationale voorwaarden

In Nederland moet een douanevertegenwoordiger zijn toegelaten om een ander direct of indirect te vertegenwoordigen bij:

het doen van een douaneaangifte
een aangifte tot tijdelijke opslag
een summiere aangifte bij binnenbrengen
een summiere aangifte bij uitgaan
een aangifte tot wederuitvoer
een kennisgeving van wederuitvoer

De voorwaarden voor een toelating douanevertegenwoordiger zijn de AEO-criteria:

compliance
deugdelijke handels- en vervoersadministratie
financiële solvabiliteit
praktische vakbekwaamheid

We overleggen nog met de branche-organisatie over een nadere uitwerking van de AEO-criteria voor de douanevertegenwoordigers.

Overgangsbepaling

Hebt u een vergunning Toelating douane-expediteur, afgegeven vóór 1 mei 2016? Dan blijft deze geldig tot uiterlijk 1 mei 2019. Als u aan de voorwaarden voldoet, wordt u toegelaten als douanevertegenwoordiger volgens de nieuwe bepalingen.

 

Terug naar het overzicht