Douane wijst bedrijven op Vergunning Toegelaten Exporteur (zelfafgifte oorsprongsbewijzen)

22-07-2014

De Douane heeft deze week naar 94 exporterende bedrijven een brief gestuurd over het gebruik van de Vergunning Toegelaten Exporteur. Dat deden we in samenwerking met de Kamer van Koophandel en de koepelorganisaties EVO, Fenedex en Fenex. Exporteurs die in het bezit zijn van een Vergunning hoeven niet meer bij de Kamer van Koophandel voor de aanvraag voor een certificaat EUR. 1 en naar de Douane om het certificaat geldig te laten maken. Dat leidt tot vermindering van de administratieve lasten.

Met een Vergunning Toegelaten Exporteur kunnen exporteurs van goederen van preferentiële oorsprong een oorsprongsverklaring (factuurverklaring) op de factuur of op een ander commercieel document zetten. Een oorsprongsverklaring kan worden gebruikt in de plaats van een certificaat EUR.1 en biedt - net als het certificaat EUR.1 - de mogelijkheid om in het land van bestemming gebruik te maken van een verlaagd of 'nulrecht' bij invoer.

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor een Vergunning Toelaten Exporteur moeten voldoen aan een aantal eisen met betrekking tot de gevoerde administratie en kennis van de oorsprongsregels voor het te exporten product. Bedrijven die niet beschikken over voldoende kennis over oorsprongsregels kunnen zich desgewenst laten bijstaan door een logistiek dienstverlener die wel over deze kennis beschikt.

Hebt u de brief niet ontvangen? Dan kunt u toch een Aanvraag voor een Vergunning Toegelaten Exporteur (zelfafgifte preferentiele oorsprongsbewijzen) indienen bij de Douane.

Terug naar het overzicht